Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Hindi kayo maaaring mabuhay sa mundo lamang ng bawat isa dahil kung hahayaan ito, darating ang panahon na isa sa inyo o kayong dalawa ay mag-desisyon na lumabas na sa mundong binuo nyo lamang para sa sarili nyo.