Login or sign up Lost password?
Login or sign up
Det betyder at vi altid rapporterer tilbage til kirken, når vi har udført det årlige stemning/service besøg i sommerhalvåret, hvis vi ser/hører noget der skal følges op på !